Nawigacja

Zamówienia publiczne

2019 rok2018 rok2017 rok2015 rok2014 rok2013 rok2012 rok2011 rok2010 rok2009 rok

2018 rok

NazwaData
Solne Miasto Sp. z o.o.: Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


18.07.2018
załącznik nr 1- Formularz Ofertowy
załącznik nr 2- Oświadczenie spełnianie warunków
Załącznik nr 3- Oświadczenie - podstawy wykluczenia
Załącznik nr 4- Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6- Projekt umowy
Załącznik numer 7 - Program funkcjonalno - użytkowy w plikach poniżej:
załącznik nr 7 -RZUT PIWNICY
załącznik nr 7 -RZUT PARTERU
załącznik nr 7 -RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ A-A
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ B-B
załącznik nr 7 -PFU
załącznik nr 7 -ELEWACJA E1
załącznik nr 7 -ELEWACJA E2
załącznik nr 7 -ELEWACJA E3
załącznik nr 7 -ELEWACJA E4
załącznik nr 7 -ZAGOSPODAROWANIE TERENU
załącznik nr 7a- Projekt Robót Geologicznych
Załącznik nr 8- Wykaz robót
Załącznik nr 9- Wykaz osób

RODO
18.07.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.07.2018
Informacja dla Wykonawców
20.07.2018
Pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego 31.07.2018
Informacja z otwarcia ofert 07.08.2018
Zawiadomienie o wyniku postępowania09.08.2018
Solne Miasto Sp. z o.o.: Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie nr 500236223-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.

Informacja dla wykonawców

Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.10.2018r.
28.09.2018
załącznik nr 1- Formularz Ofertowy
załącznik nr 2- Oświadczenie spełnianie warunków
Załącznik nr 3- Oświadczenie - podstawy wykluczenia
Załącznik nr 4- Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6- Projekt umowy
Załącznik numer 7 - Program funkcjonalno - użytkowy w plikach poniżej:
załącznik nr 7 -RZUT PIWNICY
załącznik nr 7 -RZUT PARTERU
załącznik nr 7 -RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ A-A
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ B-B
załącznik nr 7 -PFU-Opis
załącznik nr 7 -ELEWACJA E1
załącznik nr 7 -ELEWACJA E2
załącznik nr 7 -ELEWACJA E3
załącznik nr 7 -ELEWACJA E4
załącznik nr 7 -ZAGOSPODAROWANIE TERENU

załącznik nr 7a- Projekt Robót Geologicznych

Załącznik nr 8- Wykaz robót

Załącznik nr 8a- Wykaz robót + Wykaz usług

Załącznik nr 9- Wykaz osób

RODO
28.09.2018

2015 rok

NazwaData
Ogłoszenie o zamówieniu (dostawy) energia elektryczna na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
SIWZ Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
Załacznik nr 1a formularz cenowy -dostawa energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
Załacznik nr 1a formularz cenowy -dostawa energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
nowy wzór umowy 05 02 2015 - 01 P 2015-zmiana ogłoszenia05.02.2015
Komunikat z dnia 05 02 2015 -01 P 2015-zmiana ogłoszenia05.02.2015
Komunikat z dnia 06 02 2015-01 P 2015-odpowiedzi na pytania06.02.2015
informacja z otwarcia ofert 10 02 2015 dostawa energii10.02.2015
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01 P 2015-Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.17.02.2015
Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup usługi transportowej w roku 2015 201617.09.2015
SIWZ Zakup usługi transportowej w roku szkolnym 2015/2016
I część
II część
III część
17.09.2015
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- usługa transportowa 02 P 201525.09.2015
Ogłoszenie o zamówieniu utrzymanie czystosci14.12.2015
Usługa sprzątania 2016-2017 SIWZ
załącznik A do SIWZ
załącznik B do SIWZ
załącznik C do SIWZ
załącznik D do SIWZ
załacznik E do SIWZ
załacznik F do SIWZ
załącznik G do SIWZ
załacznik H do SIWZ
14.12.2015
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 03P2015- usługi utrzymania czystości23.12.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03P2015-usługi utrzymania czystości23.12.2015

stat4u