Nawigacja

Zamówienia publiczne

2020 rok2019 rok2018 rok2017 rok2015 rok2014 rok2013 rok2012 rok2011 rok2010 rok2009 rok

2020 rok

NazwaData
SOLNE MIASTO Sp. z o.o.: Kompleksowa dostawa energii do obiektów będących w zarządzaniu Miasta Solnego Sp. z o.o. w Wieliczce

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik - energia

Załącznik - oferta

Załącznik - oświadczenie

Załącznik - oświadczenie inny podmiot

Załącznik - grupa kapitałowa

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.04.2020

09.04.2020

23.04.2020

24.04.2020
SOLNE MIASTO Sp. z o.o.: Budowa Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego przy ul. Jedynaka w Wieliczce w formule zaprojektuj i wybuduj

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1- Formularz Ofertowy

załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziały w postępowaniu

załącznik nr 2a - Informacja - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (dotyczy podmiotów, na zdolnościach których Wykonawca polega)

załącznik nr 3 - Oświadczenie o wysokości obrotów

załącznik nr 4 - Wykaz usług

załącznik nr 5 - Wykaz robót

załącznik nr 6 - Wykaz robót

załącznik nr 7 - Wykaz osób

załącznik nr 8 - Wykaz osób

załącznik nr 9 - Oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 10 - Wzór umowy

Załącznik nr A - Program funkcjonalno - użytkowy w plikach poniżej:

CDK-PFU- OPIS

PFU1-PZD

PFU2-PARTER

PFU3-I PIĘTRO

PFU4-II PIĘTRO PRZEKRÓJAA

PFU5-ELEWACJA PN I PDN

PFU6-ELEWACJA WSCH I ZACH

PFU7-ELEWACJE SALA GIMN

Pytania i odpowiedzi

OPINIA GEOTECHNICZNA

POZWOLENIE SIEĆ NAPOWIETRZNA

SIEĆ ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA

Pytania i odpowiedzi II

Pytania i odpowiedzi III

Pytania i odpowiedzi IV

Pytania i odpowiedzi V

Pytania i odpowiedzi VI

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ TREŚCI WZORU UMOWY
26.05.2020

29.05.2020

2.06.20203.06.2020


2018 rok

NazwaData
Solne Miasto Sp. z o.o.: Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


18.07.2018
załącznik nr 1- Formularz Ofertowy
załącznik nr 2- Oświadczenie spełnianie warunków
Załącznik nr 3- Oświadczenie - podstawy wykluczenia
Załącznik nr 4- Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6- Projekt umowy
Załącznik numer 7 - Program funkcjonalno - użytkowy w plikach poniżej:
załącznik nr 7 -RZUT PIWNICY
załącznik nr 7 -RZUT PARTERU
załącznik nr 7 -RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ A-A
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ B-B
załącznik nr 7 -PFU
załącznik nr 7 -ELEWACJA E1
załącznik nr 7 -ELEWACJA E2
załącznik nr 7 -ELEWACJA E3
załącznik nr 7 -ELEWACJA E4
załącznik nr 7 -ZAGOSPODAROWANIE TERENU
załącznik nr 7a- Projekt Robót Geologicznych
Załącznik nr 8- Wykaz robót
Załącznik nr 9- Wykaz osób

RODO
18.07.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 20.07.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 20.07.2018
Informacja dla Wykonawców
20.07.2018
Pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego 31.07.2018
Informacja z otwarcia ofert 07.08.2018
Zawiadomienie o wyniku postępowania09.08.2018
Solne Miasto Sp. z o.o.: Budowa hali sportowo-dydaktycznej przy ulicy Boguckiej (Małopolska Arena Lekkoatletyczna) w Wieliczce w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie nr 500236223-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.

Informacja dla wykonawców

Odpowiedzi na pytania do zamówienia publicznego

Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.10.2018r.
28.09.2018
załącznik nr 1- Formularz Ofertowy
załącznik nr 2- Oświadczenie spełnianie warunków
Załącznik nr 3- Oświadczenie - podstawy wykluczenia
Załącznik nr 4- Oświadczenie - grupa kapitałowa
Załącznik nr 5- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 6- Projekt umowy
Załącznik numer 7 - Program funkcjonalno - użytkowy w plikach poniżej:
załącznik nr 7 -RZUT PIWNICY
załącznik nr 7 -RZUT PARTERU
załącznik nr 7 -RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ A-A
załącznik nr 7 -PRZEKRÓJ B-B
załącznik nr 7 -PFU-Opis
załącznik nr 7 -ELEWACJA E1
załącznik nr 7 -ELEWACJA E2
załącznik nr 7 -ELEWACJA E3
załącznik nr 7 -ELEWACJA E4
załącznik nr 7 -ZAGOSPODAROWANIE TERENU

załącznik nr 7a- Projekt Robót Geologicznych

Załącznik nr 8- Wykaz robót

Załącznik nr 8a- Wykaz robót + Wykaz usług

Załącznik nr 9- Wykaz osób

RODO
28.09.2018

2015 rok

NazwaData
Ogłoszenie o zamówieniu (dostawy) energia elektryczna na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
SIWZ Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
Załacznik nr 1a formularz cenowy -dostawa energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
Załacznik nr 1a formularz cenowy -dostawa energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
nowy wzór umowy 05 02 2015 - 01 P 2015-zmiana ogłoszenia05.02.2015
Komunikat z dnia 05 02 2015 -01 P 2015-zmiana ogłoszenia05.02.2015
Komunikat z dnia 06 02 2015-01 P 2015-odpowiedzi na pytania06.02.2015
informacja z otwarcia ofert 10 02 2015 dostawa energii10.02.2015
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01 P 2015-Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.17.02.2015
Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup usługi transportowej w roku 2015 201617.09.2015
SIWZ Zakup usługi transportowej w roku szkolnym 2015/2016
I część
II część
III część
17.09.2015
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- usługa transportowa 02 P 201525.09.2015
Ogłoszenie o zamówieniu utrzymanie czystosci14.12.2015
Usługa sprzątania 2016-2017 SIWZ
załącznik A do SIWZ
załącznik B do SIWZ
załącznik C do SIWZ
załącznik D do SIWZ
załacznik E do SIWZ
załacznik F do SIWZ
załącznik G do SIWZ
załacznik H do SIWZ
14.12.2015
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 03P2015- usługi utrzymania czystości23.12.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03P2015-usługi utrzymania czystości23.12.2015

stat4u