Nawigacja

Zamówienia publiczne

2017 rok2015 rok2014 rok2013 rok2012 rok2011 rok2010 rok2009 rok

2015 rok

NazwaData
Ogłoszenie o zamówieniu (dostawy) energia elektryczna na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
SIWZ Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
Załacznik nr 1a formularz cenowy -dostawa energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
Załacznik nr 1a formularz cenowy -dostawa energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.30.01.2015
nowy wzór umowy 05 02 2015 - 01 P 2015-zmiana ogłoszenia05.02.2015
Komunikat z dnia 05 02 2015 -01 P 2015-zmiana ogłoszenia05.02.2015
Komunikat z dnia 06 02 2015-01 P 2015-odpowiedzi na pytania06.02.2015
informacja z otwarcia ofert 10 02 2015 dostawa energii10.02.2015
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01 P 2015-Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej na potrzeby Solne Miasto Sp. z o.o.17.02.2015
Ogłoszenie o zamówieniu-Zakup usługi transportowej w roku 2015 201617.09.2015
SIWZ Zakup usługi transportowej w roku szkolnym 2015/2016
I część
II część
III część
17.09.2015
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego- usługa transportowa 02 P 201525.09.2015
Ogłoszenie o zamówieniu utrzymanie czystosci14.12.2015
Usługa sprzątania 2016-2017 SIWZ
załącznik A do SIWZ
załącznik B do SIWZ
załącznik C do SIWZ
załącznik D do SIWZ
załacznik E do SIWZ
załacznik F do SIWZ
załącznik G do SIWZ
załacznik H do SIWZ
14.12.2015
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 03P2015- usługi utrzymania czystości23.12.2015
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 03P2015-usługi utrzymania czystości23.12.2015

stat4u