Ścianka wspinaczkowa

Serdecznie zapraszamy do korzystania ze ścianki wspinaczkowej, usytuowanej na hali widowiskowo – sportowej.
Organizatorem zajęć jest klub sportowy UKS LIDER. Wszelkie informacje dostępne są poprzez e-mail: sekcjawspinaczkowauks@gmail.com lub pod nr telefonu: 609 131 825

 • Ścianka o wysokości 11,5m i powierzchni 85m2
 • 6 tras wspinaczkowych
 • Zajęcia wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych

Polecamy dodatkowo organizację urodzin na ściance wspinaczkowej >>>

Godziny otwarcia

 • Treningi dzieci:
  poniedziałek
  grupa 1: 16:00 – 17:30
  grupa 2: 17:30 – 19:00

  środa
  grupa 1: 17:30 – 19:00

  czwartek
  grupa 1: 16:00 – 17:30
  grupa 2: 17:30 – 19:00

Kontakt

Tomasz Piąstka
609 131 825
sekcjawspinaczkowauks@gmail.com
INFORMACJA ORGANIZATORA <--kliknij

Cennik Ścianka wspinaczkowa

Regulamin

 1. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu korzystania z hali sportowej.
 2. Ścianka jest czynna według harmonogramu. W pozostałych godzinach obiekt może być udostępniany innym grupom zorganizowanym (min 6 osób), po zawarciu umowy ze spółką SOLNE MIASTO.
 3. Za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej pobierane są opłaty wg cennika zgodnie z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez Zarząd spółki SOLNE MIASTO.
 4. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach i klapkach.
 5. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia.
 6. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 7. Ponadto osoby, które nie ukończyły 15 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub prawnych opiekunów, rodzice mogą powierzyć opiekę nad dzieckiem operatorowi ścianki. Osoby takie nie mogą samodzielnie asekurować.
 8. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje instruktarzu wstępnego w zakresie asekuracji górnej. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez operatora.
 9. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo na ścianie. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 10. Operator ma prawo usunąć z terenu ściany osoby nie stosujące się do regulaminu lub jego zaleceń.
 11. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki.
 12. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją, mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do dyżurnego operatora.
 13. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym lub przeszkolonych przez instruktora wspinaczki (na podstawie okazanego zaświadczenia); – ocena poprawności należy do instruktora (pod warunkiem, że jest na ścianie), asekuracja dolna jest możliwa także podczas zorganizowanych zajęć z instruktorem. Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet jeśli wspinający się udokumentuje że przeszedł przeszkolenie w tym zakresie.
 14. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca!
 15. Bez asekuracji można wspiąć się do wysokości 3 m do czerwonej linii.
 16. Nie wolno przechodzić ani przebywać bezpośrednio pod osobą wspinająca się.
 17. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników ściany, w szczególności:
  • przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu
  • wspinanie nad lub pod inną osobą
  • asekurowanie w oddaleniu od ściany
  • asekuracja na siedząco
 18. Do zmian w systemach asekuracji (liny do asekuracji górnej – wędki, stanowiska, ekspresy itp) oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
 19. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz asekurujący. Na zeskokach ścian (3 metry od jej podstawy) nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów i sprzętu (zwłaszcza przyrządu asekuracyjnego, karabinka), toreb, butelek, zwiniętych lin itp. Niedopuszczalne jest tez pozostawianie przyrządów asekuracyjnych wpiętych w linę.
 20. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt i wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać, około – 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.
 21. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).
 22. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianę.
 23. Podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów.
 24. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 25. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.
 26. SOLNE MIASTO sp. z o.o. nie odpowiada za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu obiektu.
 27. Skargi i wnioski można zgłaszać na odpowiednich formularzach dostępnych w kasie krytej pływalni lub dyrekcji obiektu w formie pisemnej w godzinach od 8:00 do 15:00.

Aktualności

BILETY - KLIKNIJ TUTAJ