Samochody z tamtych lat, Auto Retro Wieliczka- 11.X.20r.