Aktualizacja dotycząca działalności pływalni od 19 października!!!