17.05 Zajęcia outdoorowe Body Shape z Pawłem Burdą