👉 Zapisy dzieci na półkolonie letnie odbywają się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: www.solnemiasto.eu / zakładka Panel Klienta.
👉 Po dokonaniu zapisu dziecka, należy pobrać ze strony www i uzupełnić dokumenty uczestnika półkolonii /Karta Kwalifikacyjna Uczestnika Wypoczynku, Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz podpisa29ny Regulamin Półkolonii Letnich w Solnym Mieście 2019/ – i złożyć w Dziale Administracji CER Solne Miasto /w godzinach pracy tj. 8.00-16.00/ lub w kasie siłowni.
👉 Szczegółowe harmonogramy zajęć, które będą odbywały się na poszczególnych turnusach półkolonijnych – będą zamieszczone w najbliższym czasie na stronie internetowej Centrum.

👉 Szczegółowe informacje dotyczące zapisów pod numerem : 12 297 39 59 , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

Karta Kwalifikacyjna + Załącznik + Regulamin Półkolonii Letnich w Solnym Mieście 2019r.

HARMONOGRAM – PÓŁKOLONIA PIŁKARSKA 

HARMONOGRAM Półkolonii 2019r. SOLNE MIASTO HARMONOGRAM – TANECZNA-SPORTOWA-PROGRAMOWANIE

Harmonogram półkolonii piłkarskiej dotyczy wyłącznie półkolonii piłkarskiej w III /od 8-12 lipiec/ i V /od 22-26 lipiec/ turnusie.