Kumulacja Aktywności, czyli sport pod okiem mistrza – informacje o programie.

Kumulacja Aktywności, czyli sport pod okiem mistrza!!!!
W najbliższą sobotę odbędą się zajęcia w ramach Kumulacji Aktywności, czyli sport pod okiem mistrza, grupa Grzegorza Sudoła i Marcina Migacza! 23 kwietnia 2016, hala sportowa CER „Solne Miasto”

Celem „Kumulacji Aktywności” jest zachęcenie gimnazjalistów do aktywności fizycznej. Program daje młodzieży unikalną szansę na trening pod okiem utytułowanych sportowców – olimpijczyków, mistrzów Polski i świata.
W trzeciej edycji „Kumulacji Aktywności”, trwającej od września 2015 r. do kwietnia 2016 r., aż pięćdziesięciu wyłonionych w konkursie Mistrzów Sportu , prowadzi bezpłatne, oryginalne i innowacyjne zajęcia dla gimnazjalistów. Wioślarstwo, sztuki walki, golf, windsurfing, hokej na trawie – to tylko niektóre dyscypliny, w których młodzież próbuje swoich sił i przekonuje się, że sport to przyjemność i zabawa. Program kierujemy również do rodziców i nauczycieli, bo właśnie oni odgrywają kluczową rolę w utrwalaniu prosportowych postaw młodzieży.
Więcej:
http://www.kumulacjaaktywnosci.pl/

 

Kumulacja Aktywności – najważniejsze liczby

Pierwsza edycja (wrzesień 2013 – marzec 2014) [3]:

 • Ponad 1200 gimnazjalistów wzięło udział w zajęciach sportowych, w tym:
  • 41,1% uczestników programu dotychczas nie uprawiało żadnego sportu w zorganizowany sposób,
  • 14% uczestników przyznało, że regularnie unikało lekcji WF lub miało stałe zwolnienie,
  • 49,7% uczestników programu stanowiły dziewczęta,.
 • Sportowcy przeprowadzili ponad 2 477 godzin ćwiczeń.
 • Program pozytywnie wpłynął na zmianę postaw uczestników zajęć:
  • 90% uczestników zauważyło zmiany w swoim życiu i w sobie spowodowane uczestnictwem w programie,
  • ponad 80% gimnazjalistów zadeklarowało, że będzie nadal ćwiczyć po zakończeniu programu,
  • około 60 gimnazjalistów uczestniczących w programie rozpoczęło treningi w klubach sportowych.

Druga edycja „Kumulacji Aktywności” (wrzesień 2014 – kwiecień 2015) [4]:

 • Ponad 1600 gimnazjalistów wzięło udział w zajęciach sportowych, w tym:
  • 51% uczestników programu dotychczas nie uprawiało żadnego sportu w zorganizowany sposób,
  • 14% uczestników przyznało, że regularnie unikało lekcji WF lub miało stałe zwolnienie,
  • 50% uczestników programu stanowiły dziewczęta.
 • Sportowcy przeprowadzili 4350 godzin zajęć.
 • 90% uczestników zaobserwowało w sobie korzystne zmiany pod wpływem uczestnictwa w programie.
 • 97% gimnazjalistów deklaruje chęć dalszego udziału w zajęciach sportowych.
 • 96 gimnazjalistów uczestniczących w programie rozpoczęło systematyczne treningi w klubach sportowych.

 

[1] Badanie postaw i opinii oraz motywacji młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do aktywności sportowej jako formy spędzania czasu oraz sposobu kształtowania u niej prosportowych postaw, CBOS dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń, 2012

[2] Badanie OMNIBUS „Aktywność Fizyczna Młodzieży”, Grupa IQS dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń, 2014

[3] Sprawozdania sporządzane przez sportowców z realizowanych przez nich zajęć oraz badania ankietowe i wywiady z uczestniczącymi w programie gimnazjalistami i sportowcami, 2014

[4] Sprawozdania sporządzane przez sportowców z realizowanych przez nich zajęć oraz badania ankietowe z uczestniczącymi w programie gimnazjalistami i sportowcami, 2015

 

Mistrz sportu poprowadzi bezpłatne zajęcia dla gimnazjalistów!

Pomysłodawcą i organizatorem programu „Kumulacja Aktywności” jest Fundacja LOTTO Milion Marzeń, dla której sport to kluczowy obszar działania. Celem programu jest zaradzenie niepokojąco niskiemu zainteresowaniu młodych ludzi aktywnością fizyczną. Opracowując formułę akcji, Fundacja przyjęła za punkt wyjścia wnioski z badań dotyczących postaw i opinii młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do sportu [1]. Badania pokazały, że co trzeci uczeń ogranicza swój ruch tylko do lekcji WF-u i na aktywność fizyczną poświęca mniej czasu niż na komputer czy życie towarzyskie. Zgodnie z wynikami, niechęć do WF-u wśród gimnazjalistów osiąga swoje apogeum w drugiej klasie i wynika przede wszystkim z doświadczeń nabytych na lekcjach wychowania fizycznego w pierwszym roku nauki w gimnazjum. Z drugiej strony, z badań można wysnuć wniosek, że młodzi ludzie potrzebują i poszukują autorytetów wśród dorosłych. Część badanej młodzieży przyznała, że zaczęła aktywnie uprawiać sport ze względu na zafascynowanie jakimś sportowcem. Natomiast według badań Grupy IQS [2] zrealizowanych w sierpniu 2014 r., 64% dorosłych uważa, że w ich okolicy brakuje ofert ciekawych pozaszkolnych zajęć sportowych dla młodzieży.

Program „Kumulacja Aktywności” wychodzi naprzeciw problemom wskazanym w badaniach i odpowiada na potrzeby młodych ludzi. Jego celem jest zachęcenie gimnazjalistów do aktywności fizycznej poprzez umożliwienie im treningu pod okiem prawdziwego sportowego mistrza. W trzeciej edycji programu, zajęcia sportowe dla gimnazjalistów w całej Polsce prowadzić będzie 50 wybitnych sportowców, mistrzów świata i olimpijczyków. Każdy mistrz realizuje dla zrekrutowanej przez siebie grupy ponad 20 osób cykl 40 zajęć według własnego, autorskiego scenariusza. Z programu skorzysta ponad 1000 gimnazjalistów.

 

Więcej informacji o „Kumulacji Aktywności” i rekrutacji na zajęcia na www.kumulacjaaktywności.pl lub pod numerem telefonu organizatora: 22 618 66 77.

[1] Badanie postaw i opinii oraz motywacji młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do aktywności sportowej jako formy spędzania czasu oraz sposobu kształtowania u niej prosportowych postaw, CBOS dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń, 2012

[2] Badanie OMNIBUS „Aktywność Fizyczna Młodzieży”, Grupa IQS dla Fundacji LOTTO Milion Marzeń, 2014