Tradycyjnie jak co roku 4 grudnia w dzień patronki górników – św. Barbary, o godzinie 18:00 spotkamy się w CER „Solne Miasto” gdzie odbędzie się niezwykły Koncert Barbórkowy pt. ” Wspomnienia o Annie German”

barborka