Solne Miasto aktywnie wspiera rodziny wielodzietne!

Z myślą o  przystąpiliśmy do programu „Wielicka Karta Dużej Rodziny 3+”.
Jest to inicjatywa mająca na celu poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Wieliczka. Może z niej skorzystać rodzina zamieszkała pod wspólnym adresem na terenie naszej gminy, złożona z rodziców (rodzica) lub opiekunów (opiekuna), rozliczająca się z podatku dochodowego na terenie Gminy Wieliczka i mająca na utrzymaniu troje lub więcej dzieci do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się /studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.


W ramach programu oferujemy 50% zniżkę na wstęp do sali zabaw, na pływalnię, lodowisko oraz na siłownię.

wielicka karta dużej rodziny

Szczegółowe informacje na temat programu oraz warunków otrzymania karty.