Dobiega końca projekt pn.: „Już pływam” realizowany przez Gminę Wieliczka w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”. Uczestnikami projektu są dzieci z grup świetlicowych działających w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wieliczka oraz ze świetlic środowiskowych.
Dzieci w 10 grupach złożonych z jedenastu osób uczą się pływać na krytej pływalni w „Solnym Mieście”. Mają zapewnioną fachową obsługę instruktorów i ratowników. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 57 595 zł, z czego 18 100 zł zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Pozostałą część kosztów pokryła Gmina Wieliczka. Wsparcie Województwa Małopolskiego zwiększyło ilość dzieci mogących skorzystać z nauki pływania w naszym mieście.
Zamierzonym rezultatem projektu pn. „Już pływam” jest nabycie przez dzieci uczestniczących w zajęciach podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnictwo w zajęciach nauki pływania poprawi kondycję i podniesie ogólną sprawność fizyczną jego uczestników. Lekcje nauki pływania są również ważnym elementem wdrażania profilaktyki zdrowotnej w środowisku szkolnym, w szczególności dotyczącej kształtowania właściwej postawy ciała (korekty wad postawy i skrzywień kręgosłupa). I przede wszystkim – pływanie to świetna zabawa!

baner1 pomn (002)