Dobiega końca projekt pn.: „Już pływam” realizowany przez Gminę Wieliczka w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.
Uczestnikami projektu są dzieci z grup świetlicowych działających w szkołach podstawowych z terenu Gminy Wieliczka oraz ze świetlic środowiskowych.

Dzieci w dwunastu grupach złożonych z dziesięciu osób uczą się pływać na krytej pływalni w Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Mają zapewnioną fachową obsługę instruktorów i ratowników. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 73 143 zł, z czego 24 800 zł zostało dofinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Pozostałą część kosztów pokryła Gmina Wieliczka. Wsparcie Województwa Małopolskiego zwiększyło ilość dzieci mogących skorzystać z nauki pływania w naszym mieście.

Zamierzonym rezultatem projektu pn. „Już pływam” jest nabycie przez dzieci uczestniczących w zajęciach podstawowych umiejętności pływackich. Uczestnictwo w zajęciach nauki pływania poprawi kondycję i podniesie ogólną sprawność fizyczną jego uczestników. Lekcje nauki pływania są również ważnym elementem wdrażania profilaktyki zdrowotnej w środowisku szkolnym, w szczególności dotyczącej kształtowania właściwej postawy ciała (korekty wad postawy i skrzywień kręgosłupa). I przede wszystkim – pływanie to świetna zabawa!