Od dnia 2 stycznia 2016 r. w dniu swoich urodzin za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna, legitymacja studencka)
BILET WSTĘPU 60 MIN. GRATIS! *

6d_2014_10_11_054679

* Po przekroczeniu czasu naliczanie wg obowiązującego cennika