Wyślij wiadomość:


Wyślij e-mail

Wyślij SMS

Treść wiadomości:


Wyslij Anuluj

Powiadomienie:
Zamknij

ZAKŁADANIE KONTA

Rodzaj konta: Osoba prywatna Firma
Imię i nazwisko:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica, nr domu:
Telefon:
e-mail:

Informacja:

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Solne Miasto sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020), przy ul. Tadeusza Kościuszki 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 336614, kapitał zakładowy 450 000,00 zł, NIP 683-204-07-92.

2) Klient korzystający z usług świadczonych przez Solne Miasto Sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.

3) Udostępnienie danych osobowych przez klienta korzystającego z usług świadczonych przez Solne Miasto Sp. z o.o. ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z wyżej wymienionych usług nie będzie możliwe.

Panel logowania