Godziny zajęć i podział na grupy sekcji pływackiej rocznika 2010 w sezonie 2017/2018 z grupy naborowej.

    GRUPA I

 wtorek 15:30 – 16:15

1    Natalia Bogusz
2    Ignacy Horbal
3    Jakub Kopta
4    Alicja Kozioł
5    Filip Lewandowski
6    Kacper Osak
7    Aleksander Owczarczyk
8    Maciej Permus
9    Julia Piecuch
10    Antoni Smulski
11    Michał Sobek
12    Ewa Stolarz
13    Zofia Sznajder
14    Joanna Wójcik
15    Anna Krzemińska

    czwartek 15:30 – 16:15

1    Ignacy Horbal
2    Alicja Kozioł
3    Filip Lewandowski
4    Kacper Osak
5    Aleksander Owczarczyk
6    Julia Piecuch
7    Antoni Smulski
8    Michał Sobek
9    Lena Stanek
10    Ewa Stolarz
11    Zofia Sznajder
12    Joanna Wójcik
13    Anna Krzemińska

 

    GRUPA II

wtorek 16:15 – 17:00

1    Amelia Dębowska
2    Wiktor Dulak
3    Karolina Godzińska
4    Julia Hołody
5    Maciej Kofin
6    Karolina Kosek
7    Alina Kuna
8    Franciszek Kowalski
9    Hugo Lembas
10    Hania Możdżan
11    Krzysztof Olearczyk
12    Kamil Pasek
13    Maciej Sawicki
14    Lena Stanek
15    Patryk Woźniak

    czwartek 16:15 – 17:00

1    Natalia Bogusz
2    Amelia Dębowska
3    Wiktor Dulak
4    Karolina Godzińska
5    Julia Hołody
6    Maciej Kofin
7    Jakub Kopta
8    Karolina Kosek
9    Franciszek Kowalski
10    Alina Kuna
11    Hugo Lembas
12    Hania Możdżan
13    Krzysztof Olearczyk
14    Kamil Pasek
15    Maciej Permus
16    Maciej Sawicki
17    Patryk Woźniak

 

LISTA UCZESTNIKÓW

1    Natalia Bogusz
2    Amelia Dębowska
3    Wiktor Dulak
4    Karolina Godzińska
5    Julia Hołody
6    Ignacy Horbal
7    Maciej Kofin
8    Jakub Kopta
9    Karolina Kosek
10    Franek Kowalski
11    Alicja Kozioł
12    Anna Krzemińska
13    Alina Kuna
14    Hugo Lembas (Lista Rezerwowa)
15    Filip Lewandowski
16    Hania Możdżan
17    Krzysztof Olearczyk (Lista Rezerwowa)
18    Kacper Osak
19    Aleksander Owczarczyk
20    Kamil Pasek
21    Maciej Permus
22    Julia Piecuch
23    Agata Przystupa (Nieobecna na zebraniu)
24    Maciej Sawicki
25    Antoni Smulski
26    Michał Sobek
27    Lena Stanek
28    Ewa Stolarz
29    Zofia Sznajder
30   Patryk Woźniak
31    Asia Wójcik

 Lista rezerwowa
32    Alex Minarczyk
33  Tymon Kozłubski