Siłownia „Solne Miasto” zaprasza do wzięcia udziału w II Amatorskich Zawodach dla siłaczy w dwuboju wytrzymałościowo-siłowym, organizowanym w ramach obchodów VII Urodzin Pływalni.

REGULAMIN AMATORSKICH ZAWODÓW DLA SIŁACZY W DWUBOJU WYTRZYMAŁOŚCIOWO-SIŁOWYM W „SOLNYM MIEŚCIE”.

I. INFORMACJE OGÓLE
Dwubój siłowy organizowany jest w dniach 03.10-09.10.2015 r. w godz.8-20 przez Solne Miasto Sp. z o.o. i ma charakter amatorski. Celem zawodów jest wyłonienie najsilniejszych zawodników oraz zapewnienie zdrowej rywalizacji sportowej oraz promowanie aktywnego trybu życia. Dla zawodników przewidziane są nagrody. Rywalizacja będzie rozstrzygnięta i ogłoszona dnia 9. 10.2015 ok. godz.14:00, podczas uroczystej gali obchodów VI Urodzin Basenu.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy amatorzy sportów siłowych.
2. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
a. Ukończony 18 rok życia w dniu startu.
b. Opłacone wpisowe w wysokości 10 zł. Członkowie Siłowni „Solne Miasto” (posiadacze Karnetu Open) w wysokości 5 zł.
c. Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są od 14.09-03.10.2016 .
d. Poniżej 18 roku życia potrzebna jest zgoda rodzica lub opiekuna
e. Każdy zawodnik staruje na własną odpowiedzialność. Solne Miasto Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe
3. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie na specjalnym formularzu dostępnym na kasach na siłowni.
4. Wypełnienie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i przyjęciem Regulaminu.
III. ZASADY ZAWODÓW:
1. Dwubój siłowy składa się z dwóch dyscyplin wykonywanych na suwnicy Smitha według kolejności:
– przysiad z ciężarem równym masie ciała,
– wyciskanie leżąc z ciężarem równym masie ciała.
2. Aby wziąć udział w zawodach, każdy z uczestników musi w obecności instruktora dokonać pomiaru wagi ciała.
3. Każdy zawodnik ma prawo wykonania dwóch podejść w każdym boju. Dokładne przepisy wykonywania każdej z konkurencji opisane są w Załączniku 1. Najlepsze udane podejście
w każdym boju zaliczane jest do dwuboju. Jeśli dwóch lub więcej zawodników uzyska identyczny wynik jest przewidziana dogrywka na w/w zasadach.
4. Maksymalny czas w każdym boju wynosi 5 minut.
5. Każdy poprawnie wykonany przysiad lub wyciśnięcie to 1 punkt.
6. Zawodnicy, którzy osiągną największą ilość punktów wygrywają.

Nagrody :
I miejsce – karnet miesięczny open;
II miejsce – odżywka typu gainer ;
III miejsce – witaminy dla sportowców ;
(Organizator zastrzega sobie zmianę wysokości nagród, w przypadku startu małej ilości zawodników tzn. poniżej 10 os.)

ZAŁĄCZNIK 1. PRZEPISY WYKONANIA
I. Przysiad.
Każdy poprawnie wykonany przysiad na suwnicy Smitha, polega na zejściu z ciężarem równym masie swego ciała i dotknięciu w najniższym punkcje ciężarka(40 kg), a następnie wstanie z obciążeniem do prawie lub wyprostowanych kolan (min.3/4 ruchu).
Przyczyny nie uznania przysiadu: niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w Przepisach Wykonania.

II. Wyciskanie leżąc
Każdy poprawnie wyciśnięcie na suwnicy Smitha polega na zejściu z ciężarem równym masie swego ciała i dotknięciu klatki piersiowej, a następnie wyciśnięciu do prawie lub prostych łokci(min.3/4 ruchu) nie odrywają ciała od ławki.

Przyczyny nie uznania wyciskania leżąc: niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w Przepisach Wykonania.

 

solne_miasto_dwuboj_2016