HARMONOGRAM KURSÓW JĘZYKOWYCH dla dzieci i młodzieży rok szkolny 2018-2019 

JĘZYK ANGIELSKI 

Dzieci / Szkoła Podstawowa:

6-7 lat środy godz. 16:45-17:30

8 lat klasa II wtorki godz. 16:45-18:00

9-10 lat klasa III – IV wtorki godz. 18:05-19:35

10-11 lat klasa IV-V środy godz. 17:35-19:05

12 lat klasa VI wtorki godz. 16:00 -17:30

13 lat klasa VII czwartki godz. 16:00-17:30

14 lat klasa VIII – przygotowanie do testu 8-klasisty:
wtorki godz.17:35 – 19:05
piątki godz. 16:45-18:15

Gimnazjum klasa III – przygotowanie do testu gimnazjalnego
wtorki godz. 17:35 – 19:05
piątki godz. 16:45-18:15

Matura – przygotowanie do testu maturalnego
piątki godz. 18:15-20:30