Nawigacja

Październik / 2016

Finałowe Międzynarodowe Grand Prix Małopolski w Wieliczce, CER „Solne Miasto”, 5 listopada 2016 r.

X KOMUNIKAT  ORGANIZACYJNY

FINAŁOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI

05.11.2016 Wieliczka

 1.Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2.Termin i miejsce rozgrywek.

05.11.2016 – Solne Miasto, Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne, Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

 1. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • MZB poprzez Wydział Sędziowski
 • Supervisor , Jury
 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni:

Młodzik: 2002

Kadet: 2000 -2001

Junior: 1999-98

Senior: 1997 i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

 

 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 10 zawodów GP
  (6 wiosna, 4 jesień).
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu GP – 50.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 1. Sposób zgłaszania zawodników

UWAG WAŻNE – zmian adresu e-mail nadsyłania zgłoszeń

 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego GP oddzielnie w terminie do: X – 29.10.2016
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu GP będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 1. Punktacja rozgrywek.
 • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg następującego klucza:

3 pkt. – zwycięzca walki

1 pkt. – przegrany

 • Zawodnik musi stoczyć 6 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
 • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji jak i dla klubowej.
 • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
 • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
  w klasyfikacji generalnej.
 • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami
  a w następnej ilość startów w cyklu GP.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego klubu.
 • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej
  w książeczce sportowej.
 • Podczas cyklu GP nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu GP.

 

 1. Zasady finansowania.
 • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
 • Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
 • Zgodnie z decyzją Zarządu MZB, Wydział Sędziowski będzie pobierał „wpisowe” za każdego zgłoszonego zawodnika do zawodów GP.

Opłaty wpisowe:

Młodzicy: 10 zł, Kadeci: 10 zł,  Juniorzy: 20 zł,   Seniorzy: 20 zł,

Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.

 1. Nagrody.
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

Program:

8.00 – 9.00 badanie, waga,

10.00 konferencja techniczna,

12.00 walki

 

final-mgpm-2016

 

Kurs języka angielskiego dla początkujących, od 7 listopada w Solnym Mieście!

Serdecznie zapraszamy na kurs języka angielskiego dla początkujących.
Planowany start zajęć 7 listopada!!!
Terminy spotkań:
– poniedziałki: 20:00-21:00
– czwartki: 19:40-20:40
Szczegóły: 12 2973960, 519 332 396
e-mail: eklima@solnemiasto.eu

 

ang1

Szkoła Rysunku Zalubowski już drugi rok z nami! Zapraszamy na zajęcia do Solnego Miasta.

Uczestnicy w trakcie zajęć w Solnym Mieście poznają nie tylko warsztat rysunkowy z zagadnieniami perspektywy linearnej i  malarskiej, proporcji, światłocienia i modelunku przestrzennego ale też elementy wiedzy o sztuce, kulturze i popkulturze, anatomię przyrody oraz różne zjawiska z otaczającego ich świata. Rysunek jest w tym wypadku narzędziem do szczególnego skupienia, badania  i rozumienia tych zjawisk, a same zajęcia odbywają się w miłej,  rekreacyjnej atmosferze, w oparciu o autorski zestaw zadań tworzonych przez zespół szkoły.

Szkoła Rysunku Zalubowski jest szkołą niepubliczną założoną w roku 2002. Działalność edukacyjna jest jednym z profili działalności Galerii Zalubowski, komercyjnej instytucji artystycznej w skład, której wchodzą dodatkowo autorska galeria sztuki Rafała Zalubowskiego i Galeria Sztuki Współczesnej. Obok edukacyjnej Galeria Zalubowski prowadzi działalność wystawienniczą i promocyjną. Od września tego roku, Szkoła Zalubowski prowadzi także klasę gimnazjalną. Zajęcia oferują możliwość nauki rysunku artystycznego i projektowego z zastosowaniem zadań studyjnych oraz konceptualnych dla osób interesujących się sztuka, architekturą, wzornictwem przemysłowym ale również dla pasjonatów rysunkowych fabuł w tym komiksów, gier komputerowych i innych.  Szkoła Rysunku Zalubowski działa od 2002 roku i obecnie posiada cztery filie. W tym czasie uczęszczało na jej zajęcia wielu dzisiaj  już absolwentów, studentów i uczniów szkół średnich oraz uczelni artystycznych i politechnicznych w całym kraju. Zajęcia rysunku to szansa przygotowania się do wykonywania zawodu na rynku mediów i w dyscyplinach projektowych, ale także możliwość samorealizacji w bardzo twórczy i ciekawy sposób.

OFERTA
W ofercie Szkoły znajduje się wielopoziomowe nauczanie rysunku i malarstwa oraz kurs historii sztuki. Szkoła wspólnie z Galerią Sztuki Zalubowski jest również organizatorem wydarzeń: wystaw, wykładów, warsztatów, konfrontacji.

W Szkole Rysunku Zalubowski można zdobyć znajomość wszystkich aspektów
warsztatu rysunkowo – malarskiego oraz przygotować się do matury i egzaminu wstępnego na studia z historii sztuki.
W kooperacji ze Szkolą Matematyki Mobius oferujemy również pakiet kompleksowy dla zdających na architekturę wzbogacony o maturalny kurs matematyki.
Naukę w szkole może podjąć każdy niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania.

Oferta Szkoły jest skierowana do:

 • kandydatów na studia artystyczne, architektury, architektury krajobrazu,
 • inne kierunki projektowe i do liceów plastycznych,
 • dzieci i młodzieży o zainteresowaniach plastycznych chcących zdobyć lub pogłębić umiejętności artystyczne,
 • dorosłych amatorów sztuki, hobbystów, seniorów.

Organizujemy również szkolenia dla grup zawodowych, hobbystycznych, integracyjnych.

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 16:00-20:00 i czwartki , w godzinach od 16:30 do 19:30
w  Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnym SOLNE MIASTO w Wieliczce, przy ul. T. Kościuszki 15.

KONTAKT: tel.: 502 027 408

baner-kurs-dzieci-gim

Zapraszamy na zajęcia BOKSU TAJSKIEGO w Solnym Mieście! Start 3 listopada!

Boks tajski (Muay Thai) to jeden z najbardziej popularnych w ostatnich latach sport walki, który ze względu na wykorzystywanie kolan jak i łokci stanowi doskonałe narzędzie samoobrony.

Zarówno tym, którzy dążą do poznania sportowego ducha rywalizacji na ringu jak i tym dla których boks tajski stanowi aktywną formę rekreacji  daje on możliwość pracy nad siłą i sprawnością fizyczną, ale także kształtuje ducha, uczy dyscypliny i pokory. Zajęcia poprowadzi Bartłomiej Juda. Ze sportami i sztukami walki związany od 15 lat. Wieloletni członek Kadry Narodowej Muay Thai, dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Polski (2011, 2013), brązowy medalista Mistrzostw Europy (2012) oraz wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w Karate Kyokushin.

W 2014 zdobył Dyplom Instruktora Muay Thai i od tego momentu swoja wiedzą i doświadczeniem  „pełnoetatowo” dzieli się z podopiecznymi.  Wymaga, ale jego indywidualne podejście pozwala wypracować odpowiednią jakość i technikę ćwiczeń jak również czyni je bezpiecznymi.  Od 2013 pasjonat treningu siłowego i funkcjonalnego (1 miejsce w Ogólnopolskich zawodach Crossfit 2014), którego elementy wplata w zajęcia boksu, dzięki czemu mają charakter ogólnorozwojowy. Wiedza oparta na doświadczeniu a także ta zdobyta na licznych szkoleniach (m.in. z zakresu metodyki treningu, gimnastyki sportowej, mobility jak również dietetyki) pomaga mu w zauważeniu mocnych, ale także określeniu słabych stron każdego z uczestników co daje możliwość maksymalizacji tych pierwszych i usunięcia drugich.

Zajęcia odbywać się będą:
– poniedziałki godz. 20.00 (grupa początkująca)
– wtorki godz. 20.00 (grupa średniozaawansowana)
– czwartki godz. 20.00 (grupa łączona)

Kontakt: 511-969-953

 

boks-tajski

 

Sprawdź ofertę urodzinową w Bistro Frugi/

Prezentujemy ofertę URODZINOWĄ BISTRO „ FRUGI”:

Zakąski:?
?Tortilla mała z kurczakiem , lub camembertem 5zł
? Hot – dog z wybranym sosem 4zł
? Zapiekanka mała z wybranym sosem 3zł
?Nugetsy 5zł

Desery:?
? Galaretka owocowa 5zł
? Pianka jogurtowa 5zł
? Pucharek lodowy ( 3 wybrane smaki z owocami i bitą śmietaną ) 10zł
?Pana Cota z musem truskawkowym 5zł
? Deser Chia z musem brzoskwiniowym 5zł
?Tortilla z bananem i nutellą 10zł
? Sernik z brzoskwiniami 5zł
? Szarlotka 5 zł

Napoje zimne: ?
?Sok ( jabłko, pomarańcza, czarna porzeczka ) 1l 7zł
?Woda mineralna ( gaz, ngaz.) 1l 5zł
?soki owocowe, lub owocowo- warzywne własnej produkcji :
– sok pomarańczowy
-sok pomarańczowo – grapefruitowy
– sok grapefruitowy
– sok marchwiowy
– sok z marchewki i jabłka
– sok z marchewki i selera

Napoje gorące:
?herbata z cytryną, lub sokiem malinowym 3,50 zł
? kawa

Zadzwoń pod numer 790 557 618

bistro-frugi

??? HALLOWEEN FRIDAY w klubie SolnyFit ???

Data: 29 październik 2016 r. W programie:

9.00 Bezlitosny Body Shape- Patrycja
17.00 Zumba- Zombi Dance- Emilka
19.00 Zdrowy Kręgosłup- łamacz kości- Natalia
20.00 Zabójczy Płaski Brzuch- Natalia
21.00 Krwawy Kick-boxing- Monika

Wyssiemy z Was całą energię !!! ?
Wstęp dla osób przebranych (w duchu Halloween) DARMOWY! 🙂

Zapisy pod numerem: 12 297 39 64 lub w kasie klubu.

https://www.facebook.com/events/1581013768591434/

halloween-2016

Zapraszamy do rezerwowania powierzchni reklamowych na rok 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do współpracy reklamowej z Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnym „Solne Miasto”. Lokalizacja i profil działalności centrum stwarza duże możliwości promocji dla partnerów i sponsorów.

Nasi klienci to ponad 9000 osób/tydzień, a wśród nich: rodziny z dziećmi, młodzież szkolna i studenci, klienci indywidualni z Wieliczki i jej okolic, klienci indywidualni z Krakowa i okolic, turyści (krajowi i zagraniczni) odwiedzający Wieliczkę, zorganizowane grupy z powiatu wielickiego i terenu Krakowa (kluby sportowe, szkółki piłkarskie, uczestnicy konferencji, szkoleń, seminariów, targów, wystaw, studenci Akademii Językowej Open School oddział w Solnym Mieście, klienci Klubu Fitness.

Zapraszamy do rezerwowania powierzchni reklamowych na rok 2017 r. Obecnie dysponujemy wolnymi miejscami na hali basenowej, ogrodzeniu kortów tenisowych oraz na bandach lodowiska.

Szczegółowe informacje:e-mail: klewandowska@solnemiasto.eu, tel: 12 2973959

wspolpraca

Szukasz ciekawych zajęć dla swojego dziecka? W SOLNYFIT masz wybór: Capoeira, Formacja Taneczna, Zumba Kids, Gimnastyka Korekcyjna.

Zapraszamy na zajęcia dla dzieci do klubu SolnyFit: Capoeira, Formacja Taneczna, Zumba Kids, Gimnastyka Korekcyjna

Z nami masz ciekawy wybór i instruktorów którzy KOCHAJĄ dzieci 🙂

Zapisy i informacje pod numerem: 12 297 39 64.

zajecia-dla-dzieci-kopia

Klub fitness SolnyFit

stat4u